187 poster,  2 συνεδρίες,  15 ενότητες,  837 συγγραφείς,  165 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ107
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΥΪΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΟΚΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΥΟΓΟΝΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

192 εμφανίσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το επισκληρίδιο απόστημα της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) είναι μια ασυνήθης βακτηριακή λοίμωξη σε όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στα παιδιά, ωστόσο,  συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Γνωστοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν το τραύμα της ΣΣ, προηγηθείσα δερματική λοίμωξη, ενδοφλέβια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και ανοσοανεπάρκεια. Μέχρι σήμερα ελάχιστες  περιπτώσεις επισκληρίδιου αποστήματος ΣΣ σε παιδιά χωρίς παράγοντες κινδύνου έχουν περιγραφεί στην βιβλιογραφία. .

ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού επισκληρίδιου αποστήματος αυχενικής μοίρας της ΣΣ και ενδομυϊκού αποστήματος κατά συνέχεια ιστού, οφειλόμενα στον πυογόνο στρεπτόκοκκο (GAS), σε προηγουμένως υγιές παιδί 2,5 ετών.

                                  

ΜΕΘΟΔΟΣ/ΥΛΙΚΟ:.  Αγόρι 2.5 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό διακομίστηκε στην παιδιατρική κλινική  λόγω εμπυρέτου από τριημέρου με συνοδό αυχεναλγία. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε επηρεασμένη γενική κατάσταση με ευερεθιστότητα, αυχενική δυσκαμψία, θετικά σημεία Kernig και Brudzinski και εξέρυθρα παρίσθμια με πυώδη βύσματα, ώτα: κατά φύση. Από τα λοιπά συστήματα δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις ανέδειξαν λευκά αιμοσφαίρια 21.500/mm3 (92% πολυμορφοπύρηνα, 4% λεμφοκύτταρα), ΤΚΕ 111 mm την 1η ώρα, CRP 35 mg/dl. Μετά τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου (αρνητική), πραγματοποιήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση (1400 εμπύρηνα κύτταρα, πολυμορφοπύρηνα 79%, λεμφοκύτταρα 21%, 30 ερυθρά, γλυκόζη: 28mg/dL, λεύκωμα 218.5 mg/dL). Η εξέταση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης για την ανίχνευση γενετικού υλικού Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Heamophilus influenzae type b, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa στο ΕΝΥ απέβη αρνητική και η καλλιέργεια ΕΝΥ ήταν στείρα, ενώ η καλλιέργεια αίματος ανέπτυξε  GAS. 

Με την αρχική διάγνωση βακτηριακής μηνιγγίτιδας τέθηκε εμπειρική ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με  κεφτριαξόνη και βανκομυκίνη, το νήπιο απυρέτησε το 3ο 24ωρο νοσηλείας, αλλά συνέχισε η αυχεναλγία και η αυχενική δυσκαμψία.   Το  4ο 24ωρο νοσηλείας  παρουσίασε εκ νέου εμπύρετο, κεφαλαλγία και ραιβόκρανο αριστερά. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε λευκά αιμοσφαίρια 30.500/mm3 (70% πολυμορφοπύρηνα, 20% λεμφοκύτταρα), ΤΚΕ 110 mm την 1η ώρα, CRP 30 mg/dl. Διενεργήθηκε ΜRI εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, η οποία ανέδειξε επισκληρίδιο απόστημα στο επίπεδο Α1-Α6 και κατά συνέχεια ενδομυϊκό απόστημα στο επίπεδο του Α1-Α2 μεσοσπονδυλίου τρήματος (εικόνες α και β). Η αντιβιοτική αγωγή τροποποιήθηκε σε βανκομυκίνη, και μεροπενέμη και ριφαμπικίνη. Ο ασθενής μας απυρέτησε στο 7ο 24ωρο νοσηλείας, ενώ από το 10 ο 24ωρο υφέθηκε η αυχεναλγία του και παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της κλινικοεργαστηριακής του εικόνας. Έλαβε συνολικά 25 24ωρα ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής (βανκομυκίνη + κεφτριαξόνη x 4 24ωρα, βανκομυκίνη+μεροπενέμη x 6 24ωρα, λινεζολίδη+μεροπενέμη x 11 24ωρα, κλινδαμυκίνη + αμοξυκιλίνη x 4 24ωρα και ριφαμπικίνη 21 24ωρα)

Επανέλεγχος με νέα MRI εγκεφάλου/ΑΜΣΣ (10ο 24ωρο νοσηλείας) και ΑΜΣΣ (25ο 24ωρο νοσηλείας) ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα στον εγκέφαλο και σταδιακή βελτίωση των ευρημάτων στην ΑΜΣΣ με υποχώρηση της αποστηματικής συλλογής στην τελευταία εκτίμηση.

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοφλέβιας αγωγής το νήπιο ήταν σε άριστη κλινική κατάσταση, χωρίς νευρολογικά ή μυοσκελετικά ελλείμματα. Επαναληπτική  ΜRI εγκεφάλου/νωτιαίου μυελού παρουσίασε εξάλειψη των εσωτερικών υγρικών στοιχείων της φλεγμονώδους βλάβης. Η αγωγή συνεχίστηκε από του στόματος για δύο εβδομάδες. Στην επανεξέταση, μετά από 2 μήνες, το νήπιο ήταν άριστο κλινικά.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συντηρητική αντιμετώπιση με αντιβιοτική αγωγή οδήγησε σε επιτυχή αντιμετώπιση του επισκληρίδιου και ενδομυϊκού αποστήματος και πλήρη ίαση του ασθενούς. Το νήπιο δεν παρουσίαζε νευρολογικά ελλείμματα κατά την επανεξέταση μετά από 2 μήνες. Διενεργήθηκε ακοόγραμμα που ήταν φυσιολογικό. 

 : Η συντηρητική αντιμετώπιση με αντιβιοτική αγωγή οδήγησε σε επιτυχή αντιμετώπιση του επισκληρίδιου και ενδομυϊκού αποστήματος και πλήρη ίαση του ασθενούς. Το νήπιο δεν παρουσίαζε νευρολογικά ελλείμματα κατά την επανεξέταση μετά από 2 μήνες. Διενεργήθηκε ακοόγραμμα που ήταν φυσιολογικό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην πρόσφατη βιβλιογραφία περιγράφεται αύξηση της συχνότητας των διεισδυτικών λοιμώξεων από GAS. Συχνότερες εντοπίσεις περιλαμβάνουν το αίμα, τους πνεύμονες και τους μαλακούς ιστούς. Ο ασθενής μας παρουσίασε μικροβιαιμία από GAS μετά από εντοπισμένη στρεπτοκοκκική λοίμωξη, αμυγδαλίτιδα. Ωστόσο, εξαιρετικά ασυνήθης στην περίπτωση μας ήταν η ανάπτυξη επισκληρίδιου αποστήματος ΣΣ από GAS. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων επισκληρίδιου αποστήματος ΣΣ που έχουν περιγραφεί οφείλονται σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Πολύ λίγες αναφορές επισκληρίου αποστήματος ΣΣ από GAS αφορούν παιδιά που πάσχουν από ανεμευλογιά.

Η διάγνωση του σπονδυλικού επισκληρίδιου αποστήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα παιδιά, καθώς η νόσος είναι σπάνια και τα αρχικά συμπτώματα είναι μη ειδικά. Συχνά η διάγνωση καθυστερεί μέχρι την εκδήλωση νευρολογικών συμπτωμάτων. Στο περιστατικό που περιγράφουμε η κλινική υποψία αποστηματικής συλλογής τέθηκε πριν την εκδήλωση νευρολογικών ελλειμμάτων καθώς το νήπιο που ελάμβανε αντιβιοτική αγωγή για βακτηριακή μηνιγγίτιδα παρουσίασε επιδείνωση της κλινικής και εργαστηριακής του εικόνας. Η διενέργεια MRI εγκεφάλου και ΣΣ ανέδειξε την παρουσία του αποστήματος. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η παρουσία τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα 3 σημεία θα πρέπει να θέτουν την κλινική υποψία επισκληρίδιου αποστήματος: πυρετός, πόνος στη ράχη ή αυχεναλγία και αδυναμία των άκρων. Εφόσον τεθεί η κλινική υποψία, η μαγνητική τομογραφία είναι η απεικονιστική μέθοδος εκλογής που θα τεκμηριώσει την διάγνωση.

Δεν  υπάρχουν επίσημες  κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση του επισκληρίδιου αποστήματος ΣΣ στα παιδιά. Πολλοί συνιστούν χειρουργική αποσυμπίεση και παροχέτευση μαζί την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Ωστόσο, πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές δείχνουν ότι η συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να είναι αποτελεσματική σε επιλεγμένους ασθενείς. Το περιστατικό μας αντιμετωπίστηκε επιτυχώς μόνο με αντιβιοτική αγωγή. Πιστεύουμε ότι στην περίπτωση μας η συντηρητική αντιμετώπιση ήταν επαρκής καθώς η διάγνωση έγινε σε πρώιμο στάδιο της νόσου, πριν την εκδήλωση οποιουδήποτε νευρολογικού ελλείμματος.

Η σπανιότητα της κατάστασης οδηγεί σε καθυστέρηση της διάγνωσης του επισκληρίδιου αποστήματος ΣΣ σε παιδιά χωρίς παράγοντες κινδύνου. Είναι σημαντικό να διατηρείται υψηλός δείκτης κλινικής υποψίας, καθώς το επισκληρίδιο απόστημα της ΣΣ αποτελεί επείγουσα κατάσταση και η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση συνεπάγεται κίνδυνο για μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες καθώς και σημαντική θνητότητα.

 

Βιβλιογραφία

1) Arnoni, M., Berezin, E., Sáfadi, M., Almeida, F. and Lopes, C. (2007). Streptococcus pyogenes meningitis in children: report of two cases and literature review. Brazilian Journal of Infectious Diseases, 11(3), pp.375-377.

2) Fanella, S. and Embree, J. (2008). Group A Streptococcal Meningitis in a Pediatric Patient. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, 19(4), pp.306-308.

3) van Zitteren, L., Arents, N. and Halbertsma, F. (2011). Group-A-streptococcal meningitis in a 7-year-old child - a rare pathogen in a non-immune compromised patient. Case Reports, 2011(nov17 1), pp.bcr1020114896-bcr1020114896

4) Shetty AK, Frankel LR, Maldonado Y, Falco DA, Lewis DB. Group A streptococcal  meningitis: report of a case and review of literature since 1976. Pediatr Emerg Care. 2001 Dec;17(6):430-4.

5) Hawkins M, Bolton M. Pediatric spinal epidural abscess: a 9-year institutional review and review of the literature. Pediatrics. 2013 Dec;132(6):e1680-5.

 

Βιβλιογραφία

1) Arnoni, M., Berezin, E., Sáfadi, M., Almeida, F. and Lopes, C. (2007). Streptococcus pyogenes meningitis in children: report of two cases and literature review. Brazilian Journal of Infectious Diseases, 11(3), pp.375-377.

2) Fanella, S. and Embree, J. (2008). Group A Streptococcal Meningitis in a Pediatric Patient. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, 19(4), pp.306-308.

3) van Zitteren, L., Arents, N. and Halbertsma, F. (2011). Group-A-streptococcal meningitis in a 7-year-old child - a rare pathogen in a non-immune compromised patient. Case Reports, 2011(nov17 1), pp.bcr1020114896-bcr1020114896

4) Shetty AK, Frankel LR, Maldonado Y, Falco DA, Lewis DB. Group A streptococcal  meningitis: report of a case and review of literature since 1976. Pediatr Emerg Care. 2001 Dec;17(6):430-4.

5) Hawkins M, Bolton M. Pediatric spinal epidural abscess: a 9-year institutional review and review of the literature. Pediatrics. 2013 Dec;132(6):e1680-5.

 

 

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον