187 poster,  2 συνεδρίες,  15 ενότητες,  837 συγγραφείς,  165 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ061
ΣΥΝΔΡΟΜΟ SWYER- JAMES- MAC LEOD

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

374 εμφανίσεις

Σύνδρομο Swyer  -  James  - Mac Leod

Μαρία Μηλιούδη1, Βασιλική Καλτσούνη1, Αντωνία Κοντού1, Αικατερίνη Χρυσαϊδου1, Αικατερίνη Τζιντζιόβα1,
Ροζαλία Βαλερή1
1 Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Swyer- James- Mac Leod (σύνδρομο ετερόπλευρης υπερδιαφάνειας πνεύμονα) είναι μία σπάνια φλεγμονώδης νόσος των πνευμόνων που χαρακτηρίζεται ακτινολογικά από ετερόπλευρο υπερδιαυγάζοντα  πνεύμονα με ελαττωμένη αγγείωση και κλινικά από ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, η βαρύτητα των οποίων εξαρτάται από την παρουσία ή όχι βρογχιεκτασιών. Για την αιτιολογία του έχουν ενοχοποιηθεί οι αναπνευστικές λοιμώξεις της βρεφικής ηλικίας που προκαλούν περιβρογχική ίνωση.

Σκοπός: είναι να τονίσουμε τη σημασία του ιατρικού ιστορικού και της ακτινογραφίας θώρακα στις περιπτώσεις παιδιών με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Υλικό: Αγόρι ηλικίας 9 ετών προσήλθε στην κλινική μας για διερεύνηση επίμονου βήχα προοδευτικά επιδεινούμενου τις τελευταίες  15 μέρες.

Ο βήχας προϋπήρχε από 4 ετίας περίπου καθημερινά. Το διάστημα αυτό η αντιμετώπιση περιελάμβανε εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά, αντιφλεγμονώδη και συχνά χορηγούμενα αντιβιοτικά.

Εκ του ατομικού ιστορικού αναφέρεται νοσηλεία σε ηλικία 2 μηνών λόγω εμπύρετης λοίμωξης με συνοδό αναπνευστική δυσχέρεια.

Κλινικά κατά την παρούσα εισαγωγή του εμφάνιζε ωχρότητα, έντονο παραγωγικό βήχα και μέτριας βαρύτητας αναπνευστική δυσχέρεια.

Κατά την κλινική εξέταση διεπιστώθηκαν ετερόπλευροι διάσπαρτοι τρίζοντες αριστερά με συνοδό εκπνευστικό συριγμό.

Εκ του Ε/Ε διεπιστώθη αυξημένη ΤΚΕ και υποξυγοναιμία.

Η α/α θώρακα ανέδειξε ετερόπλευρη υπερδιαφάνεια αριστερού πνεύμονα και

το σπινθηρογράφημα αερισμού- αιμάτωσης πνευμόνων μειωμένη αιμάτωση και αερισμό αριστερού πνεύμονα.

Η αξονική τομογραφία ανέδειξε διάσπαρτες βρογχιεκτασίες κυλινδρικού τύπου άμφω, με υπεροχή στον αριστερό πνεύμονα.

 Το παιδί αντιμετωπίστηκε με χορήγηση αντιβιοτικών, βλεννολυτικών, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και βρογχοδιασταλτικών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

α) Ακτινογραφία  θώρακα:

  υπερδιαυγαστικός   πνεύμονας ετερόπλευρα μικρότερου  μεγέθους   παγίδευση  αέρα    (air  trapping)  κατά  την  εκπνοή

β) Μειωμένη  αγγείωση σύστοιχα (δευτεροπαθώς)

γ) Αποκλεισμός  άλλων  καταστάσεων  που  μπορούν να προκαλέσουν    ετερόπλευρη   υπερδιαύγαση πνεύμονα 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

§Μεγάλη  ετερογένεια  κλινικών  εκδηλώσεων
ü  Ελαφρά  δύσπνοια  με  συρρίτουσα    αναπνοή
ü  Χρόνιος  βήχας
ü  Βλεννοπυώδη  παχύρευστα  πτύελα
ü  Αιμόπτυση
ü  Εύκολη  κόπωση  κατά  την  άσκηση
ü  Υποτροπιάζουσες  λοιμώξεις  αναπνευστικού
ü  Τυχαίος  έλεγχος
ü  Βαριά  αναπνευστική  ανεπάρκεια

ΠΟΡΕΙΑ  ΚΑΙ   ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Εξαρτάται  από  την  παρουσία  ή  όχι  βρογχεκτασιών 

q  Κυλινδρικές  βρογχεκτασίες 

 ήπιες  λοιμώξεις  αναπνευστικού

q  Κυστικές  ή  σακκοειδείς βρογχεκτασίες

Bαρύτερη  κλινική  εικόνα  με  σταδιακή  ανάπτυξη πνευμονοπάθειας  περιοριστικού ή αποφρακτικού  τύπου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

q Συντηρητική  (όταν δεν υπάρχουν βρογχεκτασίες)

    1)βρογχοδιασταλτικά, 2) έγκαιρη  χορήγηση  αντιβιοτικών  σε  υπόνοια  λοίμωξης,

    3)εισπνεόμενα  κορτικοστεροειδή

q  Χειρουργική

    αφαίρεση τμήματος του λοβού ή ακόμη και λοβεκτομή

    (κυστικές  βρογχεκτασίες  που  προκαλούν  σοβαρές  και επίμονες  λοιμώξεις  έτσι   ώστε  να απειλούν και  το υπόλοιπο  των  πνευμόνων)

Συμπέρασμα: Το σύνδρομο Swyer- James- MacLeod είναι μία σπάνια επίκτητη σοβαρή φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που πρέπει να μπαίνει στη διαγνωστική μας σκέψη στις περιπτώσεις παιδιών που εμφανίζουν συχνές και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού και έχουν στην ακτινογραφία θώρακα ετερόπλευρη υπερδιαφάνεια πνεύμονα.

 

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον