187 poster,  2 συνεδρίες,  15 ενότητες,  837 συγγραφείς,  165 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ121
ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΖΟΝΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

273 εμφανίσεις

EΝΤΕΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΖΟΝΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα1, Δημήτριος Μιστριώτης1, Αλεξάνδρα Χάιδου1, Αθανάσιος Παππάς1, Βασιλική Γκέτση1

1 Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “ Γ. Χατζηκώστα”, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Η αμοιβάδωση προκαλείται από την ιστολυτική αμοιβάδα (Entamoeba histolytica), ένα πρωτόζωο που παρασιτεί στο παχύ έντερο του ανθρώπου. Η συχνότητα της νόσου σε μία χώρα προσδιορίζεται από τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες. Στην Ελλάδα απαντάται μόνο σποραδικά. Η εντερική μορφή της νόσου είναι συνηθέστερη (80-98%) και οφείλεται σε κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή ποτών που περιέχουν κύστεις ιστολυτικής αμοιβάδας, τις οποίες τα γαστρικά υγρά δεν καταστρέφουν. Οι κύστεις εισέρχονται στο παχύ έντερο, όπου απελευθερώνουν τροφοζωίτες, οι οποίοι εισέρχονται στα τοιχώματα του παχέος εντέρου ή διασπείρονται στο ήπαρ μέσω της πυλαίας φλέβας. Οι τροφοζωίτες διαιρούνται σε νέες κύστεις, οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να απεκκρίνονται στα κόπρανα. Η διάγνωση βασίζεται στην ανεύρεση κυστών ή τροφοζωιτών στα κόπρανα και στην παρουσία αντισωμάτων εναντίον της αμοιβάδας στο αίμα. Τα αντιαμοιβαδικά αντισώματα εμφανίζονται περίπου την 7η ημέρα της λοίμωξης.  Τα υπερηχογραφικά ευρήματα ποικίλουν. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει νοσήματα όπως άλλες λοιμώξεις του εντέρου, νόσος Crohn, TB, αλλεργική πορφύρα, κνίδωση. Παρουσιάζεται η περίπτωση παιδιού με κνιδωτικό εξάνθημα και υπερηχογραφικά ευρήματα ενδεικτικά αλλεργικής πορφύρας.

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με άτυπη συμπτωματολογία εντερικής αμοιβάδωσης  με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των κλινικών γιατρών στην αναγνώριση και αναζήτηση των σποραδικών κρουσμάτων της νόσου, καθώς και τον περιορισμό της διασποράς τους.

Υλικό: Παρουσιάζεται η περίπτωση αγοριού ηλικίας 4 ετών, μέλους αθίγγανης οικογένειας, χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, με οξεία  εντερική αμοιβάδωση. Το παιδί παρουσίασε από διημέρου κνιδωτικό εξάνθημα. Προσκομίστηκε λόγω οιδήματος και άλγους οσχέου, κοιλιακού άλγους και έντονης ανησυχίας. Απ’ τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν: αναιμία (Hb:11.1%, Ηt:33.1%) και θετική CRP (23.8mg/L).

Στο U/S κοιλίας διαπιστώθηκε παθολογία στις έλικες της αριστερής κοιλιακής χώρας. Παρατηρήθηκε πάχυνση του βλεννογόνου, ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα, ελεύθερο υγρό και μεσεντέριοι λεμφαδένες. Στον έλεγχο με παρασιτολογικές κοπράνων απομονώθηκαν κύστεις αμοιβάδας. Χορηγήθηκε μετρονιδαζόλη από του στόματος για 10 ημέρες. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα υποχώρησαν από το 5ο 24ωρο νοσηλείας.

Συμπεράσματα: Η εντερική αμοιβάδωση αν και σπάνια, μπορεί να παρουσιαστεί περιστασιακά και απαιτεί κλινική υποψία και εγρήγορση, ώστε να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Η επιδημιολογική επιτήρηση και o περιορισμός της διασποράς αποτελεί μια πρόκληση για τον κλινικό γιατρό.

Βιβλιογραφία

•Hague R, Mondal D, Duggal P, Kabir M, Roy S, Farr BM et al. Entamoeba histolytica infection in children and protection from subsequent amebiasis.Infect Immun. 2006 Feb;74(2):904-9.
•Stanley SL. Amoebiasis. Lancet. 2003; 361: 1025-1034.
•Petri WA,  Singh U. Diagnosis and management of Amebiasis. Clin Infect Dis (1999) 29 (5): 1117-1125.
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον