187 poster,  2 συνεδρίες,  15 ενότητες,  837 συγγραφείς,  165 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ091
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ- TΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

1666 εμφανίσεις

 

 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ- TΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΛΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

 

 Iωάννα Τρίτου1, Αναστασία Φωτάκη2,  Καλλιρόη Καλαιτζάκη1,  Αθηνά Σχοινάκη2,  Αργυρώ Σταματία Μανογιαννάκη2,  Αφροδίτη Κοντάκου2,  Μαρία Ανατολιωτάκη2,  Εμμανουήλ Αθανασόπουλος2, 

Μαρία Γιατζάκη2,  Παναγιώτης Μερτζίδης2,  Γεωργία Βλαχάκη2

 

 1.Ακτινολογικό τμήμα, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

 2.Παιδιατρική κλινική, Βενιζέλειο  Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

§Εισαγωγή: Οι νόσοι του θυρεοειδούς αποτελούν την πιο συχνή ενδοκρινολογική διαταραχή που παρατηρείται στην παιδική και εφηβική ηλικία και το υπερηχοτομογράφημα (ΥΧ) θυρεοειδούς βασική εξέταση που ζητείται από τους κλινικούς. 
§Αν και η εξέλιξη της νόσου είναι παρόμοια με αυτή των ενηλίκων, η συχνότητα, η παρουσίαση και οι κλινικές επιπτώσεις της, διαφέρουν αισθητά.
§Η πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αποτραπούν ανεπανόρθωτες βλάβες πχ νευρολογικές.
§Το υπερηχογράφημα και το σπινθηρογράφημα είναι οι κύριες απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του θυρεοειδή αδένα.
§Το υπερηχογράφημα δίνει ανατομικές πληροφορίες και μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία θυρεοειδικού ιστού. Είναι συνήθως η μέθοδος πρώτης γραμμής για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των νοσημάτων του θυρεοειδούς σε παιδιά και εφήβους.
§Προσοχή! Το ΥΧ και το σπινθηρογράφημα είναι  μέθοδοι που η μια «συμπληρώνει» την άλλη, ιδίως στις περιπτώσεις συγγενούς υποθυρεοειδισμού, όπου η αναζήτηση έκτοπου αδένα σε «δύσκολα» εξεταζόμενες για το υπερηχογράφημα περιοχές όπως η έδαφος της γλώσσας ή ο υποφάρυγγας είναι δυσχερής πολλές φορές, ή μετά από θυρεοειδεκτομή ή λήψη ιωδίου για ανίχνευση λειτουργικού θυρεοειδικού υπολείμματος. 

 

Η ανασκόπηση των ιδιαίτερων υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών των συχνότερων παθολογικών οντοτήτων του θυρεοειδούς αδένα στα παιδιά-εφήβους για την εξοικείωση του γενικού παιδίατρου με τη ΥΧ γνωμάτευση (φυσιολογικές τιμές, ανατομικές παραλλαγές, περιγραφή θυρεοεδίτιδας κ.α). Επίσης, η εκτίμηση των όζων του θυρεοειδούς στα παιδιά, οι οποίοι αν και λιγότερο συνήθεις, έχουν υψηλότερο ποσοστό ύπαρξης κακοήθειας και ο τρόπος της ΥΧ περιγραφής τους.

Υλικό: Ανασκοπήθηκαν οι εξετάσεις 3256 παιδιών ηλικίας 12-17 χρ που υποβλήθηκαν σε ΥΧ θυρεοειδούς στο τμήμα μας τα έτη 2008-2016.

Μέθοδος: Στη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκε ηχοβολέας 17-5mHz. Εφαρμόστηκε η B-mode και η έγχρωμη απεικόνιση με color doppler ενώ σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις η M-mode απεικόνιση.

ØΜετρώνται και πρέπει να αναγράφονται πάντα στη γνωμάτευση  οι 3 διαστάσεις σε κάθε λοβό
§εγκάρσια στο εγκάρσιο επίπεδο (εικ.1α)
§προσθιοπίσθια και κεφαλουραία επιμήκως (εικ.1β)
ØΟ υπολογισμός  του μεγέθους γίνεται πάντα βάσει του όγκου του αδένα που υπολογίζεται βάση του τύπου

     Ογκος= Height × Width × Length × 0.523

ØΣυσχετίζεται με πίνακες διαφορετικούς για κάθε φύλο ανάλογα με την ηλικία ή το δείκτη μάζας σώματος
ØΤο παρέγχυμα του φυσιολογικού θυρεοειδούς  αδένα απεικονίζεται ομοιογενές και με αυξημένη σχετικά ηχογένεια και μέτρια αιματική ροή στο color Doppler
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Σχετικά συχνή συγγενής διαταραχή που προσβάλλει 1 στα 4.000 βρέφη παγκοσμίως, κορίτσι : αγόρι =2:1. Η διάγνωση γίνεται συνήθως μέσω των νεογνικών προγραμμάτων screening. Η καθυστερημένη διάγνωση του σοβαρού υποθυρεοειδισμού σε νεογνά μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες με αποτέλεσμα σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική στέρηση. Το μεγαλύτερο παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στασιμότητας ανάπτυξης, ανωμαλίες περιόδου  κ.α

Ø  4 κατηγορίες αιτίων:  ◦ Δυσγενεσία (η συχνότερη αιτία) (αγενεσία / ημιαγενεσία ◦ υποπλασία  ◦ έκτοπη θέση) ◦ Δυσορμονογένεση ◦ Παροδικός υποθυρεοειδισμός ◦ Μητρικά αντισώματα ◦έκθεση σε ιώδιο (πχ αντισηπτικά) ◦ Κεντρικός υποθυρεοειδισμός

Απλασία θυρεοειδούς σε βρέφος 11 ημερών.  Το ΥΧ ανέδειξε την παρουσία  υπερηχογενών σχηματισμών (βέλη)  στην ανατομική θέση του θυρεοειδούς, που αντιπροσωπεύουν υπολείμματα του τελευταίου βραγχιακού σώματος. Το σπινθηρογράφημα επιβεβαίωσε την απουσία θυρεοειδικής δραστηριότητας

u ΕΚΤΟΠΟΣ ΕΝΔΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ
Είναι αποτέλεσμα μερικής ή ολικής αναστολής της καθόδου του θύμου στο μεσοθωράκιο ή παγίδευση και αποτυχία της υποστροφής του ιστού του θύμου αδένα κατά μήκος του θυμοφαρρυγγικού πόρου Ø ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ- Σήμερα λόγω της ανίχνευσής του με το ΥΧ, θεωρείται είναι πιο συχνό εύρημα από ότι πιστευόταν παλαιότερα. ΠΡΟΣΟΧΗ! 1. Θα πρέπει να θεωρείται ενδοθυρεοειδικός ιστός θύμου μόνο εάν τα απεικονιστικά ευρήματα είναι όμοια με αυτά του ορθότοπου θύμου αδένα 2. Η γνώση της ύπαρξης αυτού του τυχαίου απεικονιστικού ευρήματος βοηθά να αποφεύγονται περιττές παραπομπές   και  άσκοπες παρακεντήσεις

παρατηρείται καλά περιγεγραμμένος, ωοειδής όζος με στικτά ηχογενή στοιχεία στο εσωτερικό του

starry–sky pattern) (βέλη). Παρατηρείστε την πανομοιότυπη ηχογένεια με τον ορθότοπο θύμο (εικόνα γ)

uΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ – ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ  ΝΟΣΗΜΑΤΑ
uΝ. HASHIMOTO

Τα ΥΧ ευρήματα εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου. Αρχικό στάδιο: Φυσιολογικό ή ήπια αυξημένο μέγεθος αδένα, φυσιολογική ή ήπια ανομοιογένεια στην ηχοδομή και φυσιολογική ή ήπια αυξημένη αιματική ροή. Προχωρημένο στάδιο: Μικρότερες διαστάσεις του αδένα με λοβωτή παρυφή , χαμηλή ηχοανακλαστικότητα και ήπια  διάχυτη ανομοιογένεια  και ινωτικά στοιχεία

Κορίτσι 8 ετών με αντιθυρεοειδικά αντισώματα υπό αγωγή. Ανομοιογένεια στην ηχοδομή υπό τη μορφή υπόηχων οζόμορφων περιοχών (βέλη)

Χρόνιος υποθυρεοειδισμός. Ινωτικά στοιχεία (βέλη) εντός των μικρών διαστάσεων αδένα

uΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ - Ν. GRAVES
ØΣυμπτώματα: απώλεια βάρους, δυσανεξία στη ζέστη, ταχυκαρδία, υπέρταση, αίσθημα παλμών, διάρροια, βρογχοκήλη, εξόφθαλμος. Σημαντική η έγκαιρη διάγνωση αλλιώς: πρώιμη οστική ωρίμανση, πρώιμη ήβη, μειωμένη επίδοση στο σχολείο, υπερκινητικότητα κ.α
ØΑσυνήθης σε παιδιά

 Αίτια: αυτοάνοσο(Graves - συχνότερο) , θυρεοειδίτιδα, υποκείμενο γενετικό νόσημα ή σύνδρομα, έκθεση στο ιώδιο, αδένωμα υπόφυσης κ.α

Ρόλος ΥΧ = όχι μεγάλη χρησιμότητα ως πρωταρχική μέθοδος απεικόνισης

• Συνήθως μετά το αποτέλεσμα του σπινθηρογραφήματος  συμπληρωματικά ή αν ανιχνευτεί όζος (θερμός – ψυχρός) σε αυτό
 

Αγόρι 10 ετών/-Ν.Graves. Διόγκωση του θυρεοειδούς, χαμηλή ηχο-ανακλαστικότητα, διάχυτη ανομοιογένεια. Χαρακτηριστική η διάχυτη, έντονα αυξημένη αιματική ροή στο color Doppler (“thyroid inferno”) (εικ.β) Δύσκολα διαφοροποιείται υπερηχογραφικά από την Ηashimoto

Κορίτσι 8 ετών. Μερικές φορές τα παιδιά εμφανίζουν τοξίκωση (Hashitoxicosis) και η κλινική εικόνα είναι παρόμοια με τη ν.Graves. Αναγνωρίζεται ανομοιογένεια στην ηχοδομή με αρκετά αυξημένη αιματική ροή. Το σπινθηρογράφημα δείχνει αντίστοιχα αυξημένη πρόσληψη του αδένα και πρέπει μερικές φορές να γίνουν ειδικές εξετάσεις (αντισώματα εναντίον του υποδοχέα TSH ) για τη ΔΔ  Hashimoto - Graves

ΟΖΟΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ØΗ συχνότητα των όζων του θυρεοειδή σε παιδιά εκτιμάται μεταξύ 1% -18%. Συχνά ανακαλύπτονται τυχαία σε ΥΧ που γίνονται για άλλο λόγο (πχ διερεύνηση λεμφαδενοπάθειας  ή στο πλαίσιο παρακολούθησης νόσων θυρεοειδούς πχ Hashimoto. Αποτελούν πάντα μια διαγνωστική πρόκληση λόγω της χαμηλής, μεν, επίπτωσης αλλά του αυξημένου κινδύνου κακοήθειας, επηρεάζοντας την κλινική διαχείριση και την πρόγνωση των παιδιών

ØΗ παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA) πραγματοποιείται συχνά, όταν συμπαγή , κυστικά στοιχεία ή ο συνδυασμός τους καθώς και ασβεστώσεις, ποικίλλουν εντός του όζου διαφοροποιώντας την απολύτως καλοήθη εικόνα

ØΤα υπερηχογραφικά σημεία κακοήθειας αναγράφονται στη γνωμάτευση με τους εξής όρους: žΈντονη υποηχογένεια  žΑσαφή όρια και απουσία άλω ή παρουσίας ακανόνιστης άλω žΑποτιτανώσεις (κυρίως μικροαποτιτανώσεις) žΠροσθιοπίσθια διάμετρος> εγκάρσιας (taller than wide) žΚεντρική,  ακανόνιστη κυρίως, ενδοοζική αγγείωση žΔιήθηση παρακείμενων  ιστών žΛεμφαδενική μετάσταση

u ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΖΟΙ

Κυστικά θυλάκια κολλοειδούς. – Πολύ συχνό και συχνά τυχαίο εύρημα σε ΥΧ ευθυρεοειδικών παιδιών στη σχολική ηλικία .και εφήβων. Αναγνωρίζονται ως κύστεις διαμ λίγων χιλ η κάθε μια ( βέλη)  με εσωτερικές εστίες που δημιουργούν

στο οπίσθιο τμήμα τους artifact δίκην ουράς κομήτη (comet tail artifact) λόγω της παρουσίας μικροκρυστάλλων. Αποτελούν καλοήθη εκφυλιστικά οζίδια και το χαρακτηριστικό artifact βοηθά τον ακτινολόγο να τα διαχωρίσει από μικροασβεστώσεις, αθωώνοντας τα αυτόματα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΖΟΙ

Αγόρι 18 ετών – πολυεστιακό θηλώδες Ca. Ασαφών ορίων όζος (αστερίσκος)  με περιφερικές μικροσβεστώσεις (εικ α), διάσπαρτες μικροασβεστώσεις εγγύς αυτού (κίτρινα βέλη), μικροασβεστώσεις  στην κάψα (πορτοκαλί βέλος) και στον παρακείμενο μύ (πράσινο βέλος). Εγγύς αυτού παρατηρείται διηθημένος λεμφαδένας με ανομοιογενή ηχοδομή, ασαφοποίηση της πύλης και παρόμοιες μικροασβεστώσεις (εικ β- βέλη)

Συμπεράσματα: Το ΥΧ έχει είναι η πρωταρχική απεικονιστική μέθοδος του θυρεοειδούς σε παιδιά-εφήβους.  Η γνώση και η συστηματική προσέγγιση από των παιδίατρο των ιδιαίτερων απεικονιστικών χαρακτηριστικών του παιδιατρικού θυρεοειδούς, ειδικά επί απουσίας κλινικών συμπτωμάτων, θα βελτιώσει την αξιολόγηση και θεραπεία των ασθενών.

Βιβλιογραφία:

•Zimmermann M.  Am J Clin Nutr 2004;79:231–7)
•Williams JL et al. Pediatr Radiol (2013) 43:1244–1253
•Avula S et al. Pediatr Radiol (2010) 40:1774–1780
•Moudgil P et al. Pediatr Radiol (2016) 46:365–371
•Lee SJ et al. Pediatr Radiol  DOI 10.007/S00247-015-3435-4

 

 

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον