117 poster,  13 ενότητες,  477 συγγραφείς,  129 ιδρύματα
ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ004
Ενδοορχική κύστη. Παρουσιάση περιστατικού μιας σπάνιας οντότητας στην Ουρολογία και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Βαθμολογία

Average: 1 (1 vote)

Ενδοορχική κύστη. Παρουσίαση περιστατικού μιας σπάνιας οντότητας στην Ουρολογία και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Τζουλάκης Σταύρος1, Τζωρτζακάκης Δημήτρης1, Μπαφαλούκος Παναγιώτης1, Τρίτου Ιωάννα2, Πανάρετος Γεώργιος1, Ροβίθης Γεώργιος1, Παπαδογιαννάκη Αργυρώ1, Ανεζίνης Πλούταρχος1.

1: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η απλή ενδοορχική κύστη, αποτελεί ένα σπάνιο εύρημα στην Ουρολογία. Με την ευρεία χρήση των υπερήχων όμως είναι αρκετά εύκολο να ανευρεθούν και ο αριθμός των περιστατικών που έχουν ανευρεθεί, είναι μεγαλύτερος από το αναμενόμενο. Στην πλειοψηφία τους είναι καλοήθους αρχής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το περιστατικό, αφορά ασθενή 71 ετών, ο οποίος προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο, λόγω άλγους στον ΑΡ όρχη και οιδήματος. Στο παρελθόν ανέφερε εμπύρετα, σε συνδυασμό με πόνο στην περιοχή. Από το ατομικό αναμνηστικό ανέφερε τη λήψη μόνο αντιυπερτασικού.

Κλινικά ο ασθενής είχε μακροσκοπικά, ήπια διογκωμένο (ΑΡ) ημιόσχεο και ψηλαφητή διόγκωση (ΑΡ) επιδιδυμίδας, με ήπια ευαισθησία. Η Κ/Α ούρων ανέδειξε ουρολοίμωξη με E.Coli, ενώ η υπερηχογραφική εικόνα ανέδειξε κυστικό σχηματισμό διαστάσεων 4,7x4,0cm , ήπια διόγκωση και υπεραιμάτωση επιδιδυμίδας καθώς και μικρή υδροκήλη.

Ο ασθενής έλαβε αντιβιοτική αγωγή για 15 ημέρες. Στον επανέλεγχο, το υγρό και η διόγκωση της επιδιδυμίδας μειώθηκε εμφανώς, αλλά το άλγος του όρχι και το μέγεθος του κυστικού σχηματισμού παρέμεινε το ίδιο. Στον ασθενή προτάθηκε η χειρουργική διερεύνηση του ημιοσχέου με την πιθανότητα ορχεκτομής ως λύση και ο ασθενής αρνήθηκε. Λόγω της εικόνας του κυστικού σχηματισμού (καλοήθης εικόνα), καθώς και της κλινικής εικόνας του ασθενούς (άλγος με ανάγκη για παυσίπονα) αποφασίστηκε η παρακέντηση του υγρού. Η κυτταρολογική, ανέδειξε την ύπαρξη λεμφοκυττάρων και ιστιοκυττάρων, χωρίς την υποψία κακοήθειας.

Το άλγος στον όρχη, μειώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου και η παρακολούθηση με υπερηχογράφημα έως και σήμερα, δεν έχει αναδείξει μεταβολή της εικόνας.

 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει σαφής οδηγία για την αντιμετώπιση των ενδοορχικών κύστεων καθώς δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός περιστατικών. Οι θεραπευτικές επιλογές που περιγράφονται είναι η ριζική ορχεκτομή, η χειρουργική διερεύνηση με αφαίρεση της κύστης και διατήρηση του παρεγχύματος και η υπερηχογραφική παρακολούθηση. Με την εξέλιξη στην τεχνολογία των υπερήχων, η απλή παρακολούθηση έχει κερδίσει έδαφος σε σχέση με την χειρουργική αντιμετώπιση. Έτσι, τα περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά, αντιμετωπίζονται με παρακολούθηση κάθε 6-12 μήνες και επί ενδείξεων (αλλαγή εικόνας υπερηχογραφικής ή κλινικής εικόνας, μη συμμόρφωση του ασθενούς ), επαναπροσδιορίζεται η αντιμετώπιση. Συνοπτικά στο διάγραμμα φαίνεται η θεραπευτική προσέγγιση:

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αιτιοπαθογένεια της απλής ενδοορχικής κύστης είναι άγνωστη. Οι θεωρίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα συγγενών ανωμαλιών, τραύματος ή φλεγμονής, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο μηχανισμός. Η ηλικία παρουσίασης των κύστεων στα περιστατικά (μ.ο.>60 ετών), συνηγορεί υπέρ της καλοήθους κατάστασης, οπότε και συντηρητική προσέγγιση ίσως είναι η πιο ενδεδειγμένη.

 

 ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. BJU INTERNATIONAL (2001), 88, 248-250, REVIEW Simple intratesticular cysts in adults: a diagnostic dilemma O. HATSIOPOULOU and C. DAWSON Department of Urology, Edith Cavell Hospital, Peterborough, UK

2. Khorsandi M, Lobby N, Harkaway RC. Testicular cysts: management and literature review. J Am Osteopath Assoc 1999; 10: 537±8

3. Mumtaz L, Ruston GM, Morgan RJ. Benign intraepithelial cysts of the parietal layer of tunica vaginalis of the testis. Br J Urol 1996; 78: 144±5

4. Kratzik C, Hainz A, Kuber W et al. Surveillance strategy for intratesticular cysts: preliminary report. J Urol 1990; 143:

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον