117 poster,  13 ενότητες,  477 συγγραφείς,  129 ιδρύματα
ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ040
Απόστημα πέους από Streptococcus intermedius μετά από παραμελημένο κάταγμα του οργάνου

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Απόστημα πέους μετά από παραμελημένο κάταγμα πέους με απομόνωση streptococcus intermedius στο πύο και βακτηριαιμία.

Λάζαρος Λάζαρου1, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος1, Νικόλαος Κωστακόπουλος1, Μαρίνος Μπερδεμπές1, Θένια Αναστασιάδη2,Ηρακλής Μητσογιάννης1

Β’Πανεπιστημιακή Ουρολογική κλινική, Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο1

Ακτινολογικό τμήμα,Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο2

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ

Το απόστημα πέους αποτελεί μία σπάνια οντότητα ανάμεσα στα ουρολογικά επείγοντα περιστατικά. Έχει συσχετιστεί με ενδοπεικές ενέσεις για στυτική δυσλειτουργία, τοποθέτηση ξένων σωμάτων στο πέος, κακώσεις πέους και πριαπισμό. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ανοσοκαταστολή και η προυπάρχουσα τοπική ή απομακρυσμένη φλεγμονή. Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν συχνότερα στη βιβλιογραφία είναι ο Staphylococcus aureus, Streptococci,Bacteroides. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσουμε την αντιμετώπιση του αποστήματος πέους σε 37 ετών ασθενή που προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου μας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενής 37 ετών προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου μας με αναφερόμενο εμπύρετο από 3ημέρου με ρίγη εως 39°C, άλγος και οίδημα πέους. Συσχέτισε τα συμπτώματα με αναφερόμενη έντονη σεξουαλική κολπική επαφή προ 2 εβδομάδων.

Η κλινική εξέταση ήταν χωρίς παθολογικά ευρηματα με μία ήπια ευαισθησία στο σώμα του πέους κατά τη ψηλάφηση. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα ανέδειξαν 17.500 WBC και 30 CRP με τον υπόλοιπο έλεγχο φυσιολογικό όπως επίσης και ο ιολογικός έλεγχος αρνητικός. Διενεργήθηκε υπέρηχογράφημα πέους το οποίο ανέδειξε υπόηχη περιοχή διαμέτρου 2 εκατοστών στη μεσότητα του δεξιού σηραγγώδους σώματος.

Ο ασθενής εισήχθη στην Ουρολογική κλινική όπου πάρθηκαν καλλιέργειες αίματος και ούρων εκ νέου και έγινε έναρξη εμπειρικής αντιβιωτικής αγωγής με σιπροφλοξασίνη και κλινδαμυκίνη. Την επόμενη ημέρα διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία στη περιοχή η οποία περιγραφεί την ίδια περιοχή με μεσαίας έντασης σήμα στην Τ1 ακολουθία και χωρίς ενίσχυση με τη παραμαγνητική ουσία και υψηλής έντασης σήμα στη Τ2 ακολουθία εύρημα το οποίο παραπέμπει σε πιθανό απόστημα πέους.

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο μετά από τη συγκατάθεση του όπου έγινε εύκαμπτη ουρηθροκυστεοσκόπηση και διερεύνηση πέους με παροχέτευση πύου με καλή εκπλυση της περιοχής και λήψη καλλιεργειών καθώς και συρραφή ρήξης δεξιού σηρραγώδους σώματος περί το 1 εκατοστό το οποίο ανευρέθηκε διεγχειρητικά. Τοποθετήθηκε παρόχετευση τύπου penrose. Ο ασθενής απυρέτησε τη 3η μετεγχειρητική ημέρα και συμπλήρωσε 12 ημέρες ενδοφλέβια αγωγή βάση αντιβιογράμματος των καλλιεργειών ούρων και αίματος. Ο ασθενής εξήλθε τη 10 μετεγχειρητική ημέρα απύρετος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ασθενής στη τακτική παρακολούθηση του στους 6 μήνες δεν παρουσιάζει υποτροπή του αποστήματος, ούτε ακτινολογικά παθολογικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία επανελέγχου και στους 6 μήνες αναφέρει ήπια βελτίωση της στυτικής του δυσλειτουργίας με ελαφρά κάμψη του πέους.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα αποστήματα πέους μπορεί να είναι μια σπάνια οντότητα αλλά μπορεί να συμβούν και σε νέους χωρίς ατομικό ιστορικό με πιθανό παραμελημένο κάταγμα πέους. Η σωστή και γρήγορη διάγνωση αντιμετώπιση τους καθώς και η τακτική παρακολούθηση τους μετεγχειρητικά είναι τα κλειδιά για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον