117 poster,  13 ενότητες,  477 συγγραφείς,  129 ιδρύματα
ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ023
Συστροφή όρχεως σε 60χρονο ασθενή. Ένα σπάνιο περιστατικό

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Συστροφη ορχεως σε 60 χρονο ασθενή. Ένα σπάνιο περιστατικό

Τζωρτζακάκης Δημήτριος1, Τζουλάκης Σταύρος1, Μπαφαλούκος Παναγιώτης1, Τρίτου Ιωάννα2, Πανάρετος Γεώργιος1, Παπαδογιαννάκη Αργυρώ1, Ροβίθης Γεώργιος1, Ανεζίνης Πλούταρχος1

1 Ουρολογική Κλινική Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

2 Ακτινολογικό Τμήμα Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ

                Η συστροφή όρχεως είναι μια κατάσταση αρκετά συχνή κατά το πρώτο έτος της ζωής καθώς και σε νεαρούς ενήλικές. Ωστόσο η συχνότητά της μειώνεται δραματικά με την πάροδο της ηλικίας. Το παρόν περιστατικό αφορά  60χρονο ασθενή με συστροφή δεξιού όρχεως, πάθηση σπάνια  για την συγκεκριμένη ηλικία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

                Ο ασθενής προσήλθε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου αιτιώμενος επώδυνη  διόγκωση δεξιού όρχεως χρονολογούμενη από εβδομάδος περίπου για την οποία ελάμβανε αντιβιοτική αγωγή ως οξείας ορχεοεπιδιδυμίτιδος (χωρίς να υποβληθεί σε υπερηχογραφικό έλεγχο) και η οποία παρά την πάροδο των ημερών δεν εμφάνιζε βελτίωση.

                Ο ασθενής δεν ανέφερε κάκωση στην περιοχή ή ιστορικό έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο διάστημα, αλλά ούτε και συμπτώματα ενδεικτικά λοίμωξης όπως δυσουρικά ενοχλήματα ή εμπύρετο. Κατά την κλινική εξέταση ο δεξιός όρχης ήταν διογκωμένος, σκληρός και επώδυνος, ενώ το δέρμα του οσχέου ήταν ηπίως εξέρυθρο. Ο αριστερός όρχης ήταν φυσιολογικός.

                Από τον αιματολογικό έλεγχο οι δείκτες φλεγμονής ήταν ηπίως αυξημένοι (WBC 1100/μL με 71% ουδετερόφιλα, CRP 12,28 mg/dL)  ενώ η γενική ούρων δεν ανέδειξε στοιχεία λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος.  Πραγματοποιήθηκε υπερηχογράφημα οσχέου κατά το οποίο ο αριστερός όρχης απεικονίσθηκε φυσιολογικός, ενώ ο δεξιός όρχης ήταν διογκωμένος με ανομοιογένεια στην ηχοδομή του. Το έγχρωμο  Doppler υπερηχογράφημα  δεν ανέδειξε αιματική ροή εντός του δεξιού όρχεως, σημείο ενδεικτικό συστροφής αυτού.

                Ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική διερεύνηση του δεξιού ημιοσχέου κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της συστροφής του δεξιού όρχεως με αποτέλεσμα ο ασθενής να υποβληθεί σε ορχεκτομή εξαιτίας ισχαιμικής νέκρωσης του, πάθηση η οποία επιβεβαιώθηκε οριστικά από την ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

                Οι δύο συνηθέστερες αιτίες αιφνίδιας διόγκωσης του όρχεως αποτελούν οι λοιμώξεις και η συστροφή του όρχεως. Η διαφοροδιάγνωση όμως μεταξύ των δύο καταστάσεων είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την διατήρηση του οργάνου.

                Εξαιτίας του γεγονότος ότι η συστροφή είναι μια σπάνια πάθηση μετά την ηλικία των 40 ετών, αρκετοί ασθενείς με επώδυνη διόγκωση του όρχεως αντιμετωπίζονται εμπειρικά με αντιβιοτική αγωγή χωρίς να προηγηθεί υπερηγογραφικός έλεγχος, ιδιαίτερα αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία ενισχύουν την διάγνωση της ορχεοεπιδιδυμίτιδος, όπως εμπύρετο, δυσουρικά ενοχλήματα, καθώς και ευρήματα ενδεικτικά λοίμωξης στην γενική εξέταση ούρων ή στις αιματολογικές εξετάσεις. Στο παρόν περιστατικό όμως η απουσία των παραπάνω αναφερόμενων κλινικοεργαστηριακών ευρηματων  ήταν ενδεικτική απουσίας  φλεγμονώδους αιτιολογίας  παθήσεως .

                Σε τέτοιες περιπτώσεις η εκτέλεση ενός έγχρωμου Doppler υπερηχογραφήματος οσχέου από ιατρό εξειδικευμένο στην εκτέλεση υπερηχογραφημάτων ουροποιητικού έχει καθιερωθεί πλέον ως η εξέταση εκλογής  στην διάγνωση της συστροφής του όρχεως καθώς είναι πολύ γρηγορότερη και με την ίδια αξιοπιστία εξέταση σε σχέση με το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του όρχεως.

                Το παρόν περιστατικό έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η συστροφή του όρχεως μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και είναι αναγκαίο να τίθεται πάντα η κλινική υποψία σε ασθενείς με άλγος στον όρχη και αρνητική γενική εξέταση ούρων. Σε περίπτωση δε αδυναμίας πραγματοποίησης της σωστής διάγνωσης οι συνέπειες εκτός από τον ασθενή βαρύνουν και τον ιατρό καθώς οι δικαστικές διαμάχες εξαιτίας αποτυχίας διάγνωσης γίνονται όλο και συχνότερες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Farrington, N.L., et al., Confirmed testicular torsion in a 67 year old. J Surg Case Rep, 2014. 2014(1).
  2. Seo, Y.M., N.H. Myung, and J.H. Hong, Missed spermatic cord torsion in an old man. Korean J Urol, 2013. 54(10): p. 718-20.
  3. Cummings, J.M., et al., Adult testicular torsion. J Urol, 2002. 167(5): p. 2109-10.
  4. Davol, P. and J. Simmons, Testicular torsion in a 68-year-old man. Urology, 2005. 66(1): p. 195.
  5. Matteson, J.R., et al., Medicolegal aspects of testicular torsion. Urology, 2001. 57(4): p. 783-6; discussion 786-7.
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον