117 poster,  13 ενότητες,  477 συγγραφείς,  129 ιδρύματα
ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ014
Χειρουργική αποκατάσταση πεϊκού κατάγματος σε νεαρό άνδρα. Αναφορά περιστατικού

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

 

24Ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αθήνα 2018

Χειρουργική αποκατάσταση πεϊκού κατάγματος σε νεαρό άνδρα. Αναφορά περιστατικού.

Γεώργιος Τσαμπούκας1, Χαράλαμπος Θωμάς2, Παναγιώτης Καρτσακλής1

1 Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

2 Ουρολόγος, Κόρινθος

Εισαγωγή: Τα κατάγματα πέους αποτελούν σχετικά σπάνιες κακώσεις του οργάνου, συνηθέστερα ως αποτέλεσμα ατυχήματος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Η διάγνωση της πάθησης στηρίζεται στο ιστορικό (οξύς πόνος κατά τη βίαιη κάμψη του οργάνου, ήχος σαν ξύλο που σπάει και αιφνίδια απώλεια της στύσης) και στην χαρακτηριστική κλινική εικόνα, χαρακτηριζόμενη ως egg plant deformity, λόγω της ανάπτυξης αιματώματος. Η συντηρητική αντιμετώπιση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών όπως πεϊκή κάμψη και σεξουαλική δυσλειτουργία και ως εκ τούτου, η θεραπεία της πάθησης παραμένει χειρουργική. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χειρουργική αποκατάσταση ενός κατάγματος πέους σε νεαρό ασθενή.

Υλικό και μέθοδος: Ο νεαρός άνδρας προσήλθε στην Ουρολογική Κλινική του νοσοκομείου μας αναφέροντας οξύ άλγος στο πέος κατά τη βίαιη κάμψη αυτού, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Το συμβάν περιγράφθηκε 24 περίπου ώρες πριν, κατά την προσπάθεια διείσδυσης και την ατυχή πρόσκρουση του πέους στο ηβικό οστό της συντρόφου. Ο ασθενής ανέφερε χαρακτηριστικό ήχο σαν «σπάσιμο», απώλεια της στύσης και ταχεία ανάπτυξη αιματώματος στην περιοχή που επιδεινώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Δεν αναφέρθηκε απώλεια αίματος από το έξω στόμιο της ουρήθρας ενώ και η ούρηση χαρακτηρίσθηκε φυσιολογική μετά το συμβάν. Η κλινική εξέταση ανέδειξε την κλασσική egg-plant εικόνα, παθογνωμική του πεϊκού κατάγματος. Άμεσα, αποφασίσθηκε η χειρουργική διερεύνηση και αποκατάσταση. Πραγματοποιήθηκε υποβαλανική τομή, απογαντισμός του πέους και παροχέτευση του αιματώματος. Στην κοιλιακή επιφάνεια του πεϊκού κορμού διαπιστώθηκε ευμέγεθες σημείο ρήξης του ινώδους χιτώνα, ενώ το σπογγιώδες σώμα της ουρήθρας δεν συμμετείχε στην κάκωση. Η συρραφή του ελλείμματος πραγματοποιήθηκε μέσω απορροφήσιμων ραμμάτων. Για τον έλεγχο της διαρροής και την αποκατάσταση της ευθύτητας του πέους πραγματοποιήθηκε διεγχειρητικά υδραυλική στύση.

Αποτελέσματα: Η χειρουργική διόρθωση κρίθηκε επιτυχής, καθώς η ευθύτητα του πέους διατηρήθηκε, ενώ δεν υπήρξε διαφυγή από το σημείο της συρραφής του ινώδους χιτώνα. Δεν προέκυψαν διεγχειρητικές επιπλοκές. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο μετά από 2ημερη νοσηλεία λαμβάνοντας οδηγίες επανελέγχου. Στον τακτικό επανέλεγχο, 2 μήνες αργότερα ο ασθενής δήλωσε ικανοποιημένος από την έκβαση της αντιμετώπισης: η διατήρηση της στύσης ήταν άψογη, ενώ δεν προέκυψαν επιπλοκές όπως διαταραχή της αισθητικότητας ή πόνος κατά την στύση.

Συμπεράσματα: Η χειρουργική διόρθωση της πάθησης αποτελεί την θεραπεία εκλογής για την πρόληψη των μακροχρόνιων επιπλοκών. Η έγκαιρη παρέμβαση μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης δευτεροπαθούς πεϊκής κάμψης, σεξουαλικής και στυτικής δυσλειτουργίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Zhuang Tang, Lu Yang, Qiang Wei, Fan Wang, Liang‑Ren Liu, Ping Tan, Shi Qiu, Yu Fan. Management and outcomes of penile fracture: a retrospective analysis of 62 cases with long-term assessment. Asian Journal of Andrology (2018) 20,412–413.
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον