61 poster,  12 ενότητες,  297 συγγραφείς,  69 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ-08
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ PIPKIN

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

261 εμφανίσεις

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση ενός οπίσθιου εξαρθρήματος ισχίου με συνοδό ευμέγεθες κάταγμα Pipkin 1, μετά την ανάταξη του οποίου το καταγματικό τεμάχιο βρέθηκε ανεστραμμένο κατά 180 μοίρες

ΥΛΙΚΟ κ’ ΜΕΘΟΔΟΣ

Άντρας  32 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα.

Διενεργήθηκε επείγουσα κλειστή ανάταξη υπό γενική αναισθησία. Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος ανέδειξε μη συγκεντρική ανάταξη με το κατεαγόν τεμάχιο να βρίσκεται ανεστραμμένο κατά 180 μοίρες. Ακολούθησε μετεγχειρητική CT στα πλαίσια του προεγχειρητικού σχεδιασμού, για την καλύτερη εκτίμηση της θέσης και της έκτασης του τεμαχίου. Το κατεαγόν τεμάχιο βρέθηκε να καταλαμβάνει περίπου το 1/3 της κεφαλής, προερχόμενο από το πρόσθιο – έσω τμήμα.

Λόγω του σημαντικού μεγέθους του τεμαχίου, αποφασίστηκε να διενεργηθεί ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση του κατάγματος. Λόγω της ανατομικής θέσης του τεμαχίου προτιμήθηκε προσπέλαση διά του πρόσθιου θυλάκου (πλάγια προσπέλαση κατά Hardinge). Μετά την χειρουργική εξάρθρωση του ισχίου το κατεαγόν τμήμα της κεφαλής βρέθηκε ελεύθερο με κομμένη την πρόσφυση του στρογγύλου συνδέσμου. Η σταθεροποίηση έγινε με 2 αυλοφόρες βίδες Accutrack, οι οποίες ενταφιάστηκαν επαρκώς .

Μετεγχειρητικά ο ασθενής παρέμεινε σε σκελετική έλξη για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης με προοδευτική αύξηση φόρτισης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ένα χρόνο μετεγχειρητικά ο ασθενής ήταν ασυμπτωματικός με πλήρη δραστηριότητα και χωρίς ενδείξεις οστεονέκρωσης.

Δύο χρόνια μετεγχειρητικά ο ασθενής εμφάνισε ήπιο πρόσθιο άλγος του ισχίου ο οποίος μετά από διερεύνηση με MRI αποδόθηκε σε αρχόμενες εκφυλιστικές αλλοιώσεις της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς και πάλι ενδείξεις οστεονέκρωσης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα κατάγματα – εξαρθρήματα της κεφαλής του μηριαίου είναι σπάνιες κακώσεις. Ακόμα πιο σπάνιες οι περιπτώσεις μη-συγκεντρικής ανάταξης, ειδικά στο βαθμό που περιγράφεται στο παρόν περιστατικό. Η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων είναι σαφώς χειρουργική, όμως στη βιβλιογραφία υπάρχει σύγχυση σχετικά με δύο βασικά θέματα.

Πρώτον, το είδος της προσπέλασης (πρόσθια ή οπίσθια). Λόγω της ανατομικής θέσης του τεμαχίου, αλλά και για να μην διακινδυνευτεί η τυχόν ακέραιη έσω περισπώμενη αρτηρία, προτιμήθηκε η προσπέλαση διά του προσθίου θυλάκου.

Δεύτερον, η αναγκαιότητα της οστεοσύνθεσης του τεμαχίου. Πολλοί προτείνουν αφαίρεση του τεμαχίου για τα κατάγματα Pipkin 1, καθώς δεν αφορούν τμήμα της φορτιζόμενης επιφάνειας. Όμως, στο παρόν περιστατικό το μέγεθος του τεμαχίου προσέγγιζε το 1/3 της κεφαλής και θεωρήθηκε λογική η επιλογή να διενεργηθεί οστεοσύνθεση έτσι ώστε να διατηρηθεί η σφαιρικότητα της κεφαλής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά την κλειστή ανάταξη των καταγμάτων – εξαρθρημάτων του ισχίου συνήθως επιτυγχάνεται συγκεντρική ή σχεδόν συγκεντρική ανάταξη του κατάγματος της κεφαλής, Το παρόν περιστατικό αναδεικνύει ένα σπάνιο ενδεχόμενο κατά την κλειστή ανάταξη των κακώσεων αυτών και τα θεραπευτικά διλήμματα που προκύπτουν ως προς τη βέλτιστη αντιμετώπιση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Wang CG, Li YM, Zhang HF, Li H, Li ZJ. Anterior approach versus posterior approach for Pipkin I and II femoral head fractures: A systemic review and meta-analysis. Int J Surg. 2016 Mar;27:176-81
2.Massè A, Aprato A, Alluto C, Favuto M, Ganz R. Surgical hip dislocation is a reliable approach for treatment of femoral head fractures. Clin Orthop Relat Res. 2015 Dec;473(12):3744-51
3.Park KS, Lee KB, Na BR, Yoon TR. Clinical and radiographic outcomes of femoral head fractures: excision vs. fixation of fragment in Pipkin type I: what is the optimal choice for femoral head fracture? J Orthop Sci. 2015 Jul;20(4):702-7
4.Lin D, Lian K, Chen Z, Wang L, Hao J, Zhang H. Emergent surgical reduction and fixation for Pipkin type I femoral fractures. Orthopedics. 2013 Jun;36(6):778-82
5.Chen ZW, Zhai WL, Ding ZQ, Lian KJ, Kang LQ, Guo LX, Liu H, Lin B. Operative versus nonoperative management of Pipkin type-II fractures associated with posterior hip dislocation. Orthopedics. 2011 May 18;34(5):350.
6.Uzel AP, Laflamme GY, Rouvillain JL. Irreducible Pipkin II femoral head fractures: Is transgluteal approach the best strategy? Orthop Traumatol Surg Res. 2010 Oct;96(6):695-701.
7.Zhi-wen Chen, Bin Lin, Wen-liang Zhai, Zhi-min Guo, Zhou Liang, Jia-Peng Zheng, Ke-jian Lian, and Zheng-qi Ding. Conservative versus surgical management of Pipkin type I fractures associated with posterior dislocation of the hip: a randomised controlled trial. Int Orthop. 2011 Jul; 35(7): 1077–1081.
8.Giannoudis PV, Kontakis G, Christoforakis Z, Akula M, Tosounidis T, Koutras C. Management, complications and clinical results of femoral head fractures. Injury. 2009 Dec;40(12):1245-51
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον