53 poster,  223 συγγραφείς,  55 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ07
Lupus tumidus: Ανταπόκριση στη δαψόνη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

1317 εμφανίσεις

                                                      LUPUS TUMIDUS: AΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΑΨΟΝΗ 
Συγγραφείς: Ευφροσύνη Τσελέ 1, Σπυρίδων Παπανικολάου1, Παναγιώτα Αρσένου1,  Νικόλαος Πουλιανίτης 2, Χαρίκλεια Κουβίδου2
 (1): Δερματολογικό Τμήμα Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Δυτικής Αττικής,   (2) :Παθολογοανατομικό Τμήμα Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

 

              ΕΙΣΑΓΩΓΗ

              Ο Lupus tumidus είναι μια ιδιαίτερη και σπάνια μορφή του Χρόνιου Δισκοειδούς Ερυθηματώδους Λύκου που εκδηλώνεται με ενδοδερμικά υπόσκληρα οζίδια ή βλατίδες, χωρίς εξέλκωση ή ατροφία, συρρέοντα σε μεγαλύτερες πλάκες σε εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές.

              ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

              Γυναίκα ασθενής  55 ετών προσήλθε στο δερματολογικό ιατρείο με από 10ετίας ασυμπτωματικές βλάβες αριστεράς παρειάς. Αντικειμενικά, διαπιστώθηκε μή καλώς αφοριζόμενη ερυθρότητα στην αριστερή παρειά, μέσα στα όρια της οποίας  εψηλαφώντο υπόσκληρα, ελαφρά επηρμένα, ενδοδερμικά οζίδια (φωτ. 1).Η ασθενής είχε εξετασθεί αρχές του 2005 για το ίδιο, ως αναφέρει, ερύθημα, η ιστολογική εξέταση του οποίου έδειξε Καλοήθη Λεμφοκυταρική Διήθηση του Jessner. Έλαβε τότε από του στόματος Υδροξυχλωροκίνη και Μεθυλπρεδνιζολόνη για ένα έτος με περιστασιακές υφέσεις και εξάρσεις, όπως φαίνεται στο ιστορικό, των δερματικών βλαβών.

              Στη συνέχεια παρακολουθήθηκε σε άλλα δερματολογικά ιατρεία και έλαβε για αρκετά χρόνια στεροειδή από του στόματος και τοπικά, με καλά αποτελέσματα, τα οποία στεροειδή διεκόπησαν λόγω παρενεργειών. Οι ιστολογικές εξετάσεις που έγιναν στο μεταξύ έδειξαν   λεμφοϋπερπλαστική εξεργασία, λεμφοκυτταρική δερματοπάθεια και λεμφοκυτταρική διήθηση του δέρματος.

              Η ασθενής επανήλθε στο Ιατρείο. Νέα ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε Lupus profundus και η ασθενής ετέθη σε θεραπεία με Θαλιδομίδη, κατόπιν του ενδεικνυομένου εργαστηριακού ελέγχου. Οι δερματικές βλάβες υποχώρησαν τελείως, η θεραπεία, όμως, διεκόπη μετά από  8 μήνες λόγω  παρενεργειών από το περιφερικό νευρικό σύστημα.

              Εγένετο νέα βιοψία δέρματος η οποία έδειξε ήπια πάχυνση της βασικής στιβάδας της επιδερμίδας .Σε όλο το πάχος του δικτυωτού χορίου ικανές περιεξαρτηματικές και περιαγγειακές φλεγμονώδεις διηθήσεις από λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα,πλασματοκύτταρα και αρκετά ηωσινόφιλα λευκοκύτταρα   (φωτ  4 και 5) . Ο άμεσος ανοσοφθορισμός έδειξε μόνο ασθενείς κοκκιώδεις εναποθέσεις C3 στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας. Τα ευρήματα αν και ο ανοσοφθορισμός δεν συνηγορούσε, θεωρήθηκαν συμβατά με Lupus tumidus.

              Η ασθενής έλαβε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου Δαψόνη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου.  

              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

              Η ασθενής ανταποκρίθηκε, οι βλάβες και η ερυθρότητα άρχισαν να υποχωρούν μετά από 8  εβδομάδες θεραπείας (φωτ.2) και απέδραμαν τελείως μετά από 6  μήνες (φωτ. 3).  Η δόση έχει μειωθεί σε 25 mg παρ’ ημέραν. Το δέρμα επανήλθε στο φυσιολογικό κατά την χροιά και τη σύσταση, χωρίς ατροφία ή ουλοποίηση.Η παρακολούθηση της πορείας της νόσου συνεχίζεται.

              ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

              Η Δαψόνη αποτελεί πολύ καλή εναλλακτική θεραπεία σε περιπτώσεις ΔΕΛ που δεν ανταποκρίνονται στην Υδροξυχλωροκίνη.

              ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ασθενής είχε εξετασθεί και παρακολουθηθεί το 2005 και το 2013 απο τον τότε Διευθυντή του Τμήματος, αείμνηστο ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ).

              ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

              1.Okon L., Werth VP. Cutaneous Lupus Erythematosus: Diagnosis and treatment. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2013 June ; 27(3): 391–404

              2.Kreuter A, Gaifullina R, Tigges C, Kirschke J, Altmeyer P, Gambichler T. Lupus Erythematosus TumidusResponse to Antimalarial Treatment in 36 Patients With Emphasis on Smoking. Arch Dermatol. 2009;145(3):244-248.

              3. Chang A., Werth VP. Treatment of Cutaneous Lupus. Curr Rheumatol Rep. 2011 August ; 13(4): 300–307.

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων